Hvad er forskellen på Koda og Gramex?


Overordnet set er Koda og Gramex to forskellige non-profit organisationer, der hjælper musikskabere. En musikskaber er betegnet, som en der skriver sangtekster og/eller komponerer musik, samt musikforlag (dem der distribuerer musikskabernes musik).
Koda/gramex logo

Hvad er Koda?

Koda er en forkortelse for ”Komponistrettigheder i Danmark”. Det er en forening, der arbejder for, at sikre musikskaberes rettigheder, samt sørge for, at de får betaling når deres musik spilles offentligt. Det vil sige, at når en forretning eller andre offentlige steder gerne vil spille musik, skal de have en musiklicens, og derigennem betale til musikkens skabere. Denne regel gælder også hvis man gerne vil gøre musikken offentlig tilgængelig digitalt, f.eks. hvis man vil lægge en video op på sin hjemmeside eller sociale medier.  Her skal man også have en musiklicens.  

Med en musiklicens kan man få adgang til at spille mere end 22 millioner musikalske værker, og Koda har aftaler med mere end 40.000 danske virksomheder, som har disse musiklicenser. Desuden er det ulovligt at bruge musik på offentlige steder, som man ikke har en licens til, fordi musikerne dermed ikke får deres anerkendelse, og heller ikke modtager betaling. Så hvis du er musikskaber, er det en rigtig god ide at blive medlem af Koda og registrere din musik: https://www.koda.dk/medlem/bliv-medlem

Desuden modtager man også betaling fra Koda når man spiller koncerter og ejer procenter af musikken, fordi det gælder som et offentligt sted! 

Det koster 650 kr. at blive medlem i Koda som komponist og tekstforfatter, men dette er et engangsbeløb og du skal derfor ikke betale en krone mere på et andet tidspunkt. Musikforlag skal betale 3.500 kr., men er ligeledes et engangsbeløb.

Hvad er Gramex?

Gramex betaler også til musikere, når deres værker bliver spillet offentligt. Organisationen sørger for, at udøvende kunstnere, som er betegnet som musikere, artister, pladeselskaber og producenter modtager betaling, hvis deres musik bliver spillet i TV eller radio. I stedet for, at hver virksomhed skal kontakte den enkelte musiker for at få tilladelse til at bruge musikken, sørger Gramex for denne tilladelse. Hvis du bliver spillet i radio eller TV i udlandet, som Gramex har en aftale med, vil du ligeledes modtage betaling. Meld dig ind hos Gramex for at få betaling for dine værker her: https://gramex.dk/bruger-login/ 

Gramex er desuden gratis at blive medlem af, både som musiker og producent.

Men hvad er så forskellen på Koda og Gramex?

Begge organisationer sikrer betaling til musikkens verden, men forskellen er, at det ikke er de samme rettigheder, hver organisation varetager. 
Koda varetager rettigheder for skabende kunstnere, altså dem som skriver sangteksterne eller skriver musikken. Gramex derimod, varetager rettigheder for de udøvende kunstnere; pladeselskaber og selvudgivere samt musikere og artister. Et godt eksempel kan være, at hvis Mads Langer har skrevet en sangtekst, men ikke selv synger den, så skal han være medlem af Koda for at få betaling. Derimod hvis Mads Langer har spillet guitar på en sang eller sunget i den, så skal han være medlem af Gramex for at få betaling. Har Mads Langer både skrevet sangen og medvirket i den med sin stemme eller et instrument, har han ret til betaling fra både Gramex og Koda.  

 Separate organisationer
Man er ikke automatiske medlem af Koda, fordi man er medlem af Gramex!

Separate organisationer

Såfremt man både har skrevet sangteksten og musikken samt medvirket i indspilningen, har man ret til at få betaling fra Koda og Gramex, når musikken bliver spillet offentligt. Det skal dog siges, at selvom disse to organisationer samarbejder, skal man stadig melde sig ind i begge organisationer manuelt.
Man er altså ikke automatisk medlem af Koda, fordi man er medlem af Gramex.

Hvorfor er de to organisationer så vigtige?


Christian Wiediger
Kan du huske da det ikke var muligt at lytte til danske musikere eller dansk musik på YouTube i 2020? Det var Koda der brugte 2 måneder på at kæmpe med tech giganten Google, og sørge for at danske komponister og sangskrivere ikke skulle få 70 procent mindre af de penge, de får fra afspilninger på YouTube. Hele kaosset startede ved, at Kodas nationale aftale med Google var udløbet, og en ny nordisk aftale med Norge og Finland skulle laves ved hjælp af det nordiske selskab Polaris HUB. Selskabet er en joint venture af rettighedsorganisationerne fra Norge (Tono), fra Finland (Teosto) og fra Danmark (Koda), som indgår i licensaftaler med online platforme så musikskabere får deres betaling i Europa.
Under forhandlingerne om den nye aftale blev Koda nødt til at indgå en midlertidig aftale med Google, indtil den nye skulle træde i kraft. Google krævede bare, på trods af en stigning i brugen af musik på YouTube, at komponister og sangskrivere skulle få knap 70 procent mindre i betaling. Det ville Koda selvfølgelig ikke acceptere, og Google besluttede derfor, at Kodas medlemmer ikke kunne få vist deres indhold på YouTube, indtil en ny aftale var på plads. Der gik to måneder før musikken kom tilbage på YouTube, og Koda havde kæmpet en brav kamp for at få bedre vilkår til de danske musikskabere. Denne oplevelse viser, hvor meget Koda gør for sine medlemmer og for, at de får de bedste vilkår muligt.

Gramex arbejder ligeledes med at sikre at ophavsretsloven overholdes, og samarbejder med andre ’collecting societies’ (organisationer der inddriver penge for artister) i hele verdenen. Så skulle noget lignende opstå for organisationen, som skete for Koda, har Gramex mange organisationer bag sig til at kæmpe for de danske musikere og producere på internationalt plan.

Koda og Gramex er altså nogle af de vigtigste aktører ift. at sikre danske musikeres ophavsrettigheder både i Danmark, men også i resten verden. Så benyt jer af dem! 
Vil du også vide hvordan Koda fordeler procenterne til din betaling?
Så kan du læse videre her, for når du skal modtage din betaling, og der har været musikskabere med i processen til at skabe din sang, vil Koda fordele de medvirkende i kategorier efter tekstforfattere eller komponister. I princippet har alle ret til en lige stor andel, men det afhænger af, hvad der er aftalt individuelt om fordelingen af procenterne mellem musikskaberne. 

Du skal derfor følge Kodas retningslinjer for procentfordeling, og du har mulighed for at gøre det via deres standardfordeling eller en aftalt fordeling.
 1. Standardfordeling skal foregå således, at komponister fordeler 50 procent ligeligt, og tekstforfattere deler ligeligt de resterende 50 procent. Hvis musiknummeret ikke indeholder tekst, skal komponisterne ligeligt dele 100 procent.  
 2. Aftalt fordeling er den anden mulighed, du har. Her skal alle komponister  og tekstforfattere være enige om, at rettighederne ikke skal fordeles ligeligt. Der skal dog stadig overholdes en minimum- og maksimumgrænse. 
Fordeling
I disse grænser er det muligt at fordele ulige mellem komponisterne og forfatterne, men ved fordeling af NCB (indspilning af din musik på en plade, CD, DVD osv. og musik i film og TV produktion) er der hverken en top- eller bundgrænse for fordelingen mellem musik og tekst. NCB står desuden for Nordic Copyright Bureau, og er ligeledes en organisation bestående af  joint venture mellem flere organisationer.  
Filtrer på lokation, pris, udstyr og meget andet, og book det studie der passer dig
“Det har aldrig været nemmere at leje et lydstudie”

Filtrer på lokation, pris, udstyr og meget andet, og book det studie der passer dig

Få overblikket lige her


Kilder
 1. https://gramex.dk/om-gramex/faq/
 2. https://gramex.dk/om-gramex/
 3. https://www.koda.dk/medlem/registrering-af-din-musik/fordeling-af-andele/fordeling-af-andele-mellem-ophavsmaend
 4. https://www.koda.dk/medlem/faq/medlemskab#hvad-koster-det-at-blive-medlem
 5. https://kunde.koda.dk/spoergsmaal-og-svar
 6. https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-musik-tilbage-pa-youtube?publisherId=13559732&releaseId=13601062
 7. https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/google-fjerner-al-dansk-musik-fra-youtube?publisherId=13559732&releaseId=13597379
 8. https://gramex.dk/om-gramex/
 9. https://www.koda.dk/medlem/faq/aftaler-med-musikforlag#hvad-er-et-musikforlag
 10. https://polarismusichub.com/about-polaris-hub/
 11. https://www.ncb.dk/index.php/recording-music/
 12. https://www.ncb.dk/index.php/about-ncb/