Vilkår og betingelser

Senest opdateret d. 16/5 2021

1. Omfanget af Juicebox Servicen

1.1 Juicebox Platformen er en online digital markedsplads +

Juicebox Platformen er en online digital markedsplads som gør det muligt for registrerede Brugere og specifikke tredjeparter som tilbyder services (Brugere og tredjeparter som tilbyder services betegnes som “Sælgere”) at dele og offentliggøre deres services på Juicebox Platformen og at kommunikere og handle direkte med brugere som søger disse services. Brugere som leder efter services betegnes som “Købere”. Brugere er således en fællesbetegnelse for Købere og Sælgere. 

Juicebox platformen giver dig og andre mulighed for at oprette forbindelse med andre brugere, hvis du ønsker at levere eller få leveret forskellige musik-relaterede tjenester og produkter. Det drejer sig fx om  komponering, optagelse, redigering, mixing, og produktion, men også andre relaterede tjenester. Du kan som Sælger sælge disse tjenester via vores platform som du selv fastlægger eller aftaler med købere på platformen. Brugere må benytte Juicebox platformen til at finde andre Brugere, forhandle om vilkår for salg af de musiktjenester som platformen formidler og indgå aftaler herom.

1.2 Juicebox har ikke noget ejerskab eller krav på de ydelser som sælges via platformen+

Juicebox skaber et miljø hvor brugere kan mødes og udvikle musik, og har ret til at promovere brugerindhold, jf. senere. Juicbox har derimod ikke noget ejerskab eller krav på de ydelser som sælges via platformen. Dvs. at Juicbox fx ikke må videresælge tjenester som Sælgere selv lægger op på Juicebox platformen medmindre andet er aftalt. Det er udelukkende Sælgerne som er ansvarlige for hvilke tilbud og services de lægger op på Juicebox platformen. Juicebox vil dog forbeholde sig ret til fjerne indhold som er i strid med Juicebox’s værdier og generelle vilkår, herunder ulovligt indhold. Når Brugere af siden (her forstås det både som Køberen såvel som Sælgeren) acceptere en aftale, indgår de i en juridisk bindende aftale direkte med hinanden. Juicebox kan ikke anses som part eller aktiv deltager i evt. kontraktuelle forhold mellem Brugere (Købere og Sælgere), med mindre andet eksplicit er aftalt.

1.3 Juicebox forbeholder sig retten til at fremhæve nogen sælgere baseret ud fra specifikke parameter+

Juicebox hjælper gerne med at løse en evt. tvist mellem brugere. Men Juicebox garanterer ikke for (i) eksistensen, kvaliteten, sikkerheden, egnetheden, lovligheden af nogen services fra Sælgeren, (ii) sandheden eller nøjagtigheden af beskrivelser, anmeldelser, rangeringer og/eller vurderinger, eller andet Bruger Indhold, som Juicebox ikke eksplicit har taget ansvar for, eller (iii) enhver Brugers eller tredjeparts ydeevne eller adfærd. Juicebox er som udgangspunkt upartisk, men  forbeholder sig ret til at fremhæve  Sælgere bl.a. ud fra specifikke parametre, som er nærmere beskrevet under “Fremhævede Sælgere, Samarbejder, og Musikere”. Det er bl.a. muligt at vinde digitale diplomer for de resultater man som bruger har opnået hos Juicebox. Når der på platformen referes til at en Bruger er “Pro”, så er det udtryk for at brugeren har gennemført en relevant verificerings- eller identifikationsprocess, samt at brugeren betaler den gældende abonnementspris. Uanset type Bruger, bør du altid udvise omhu når du beslutter om du vil arbejde sammen med en anden Bruger, uanset om du er Køber eller Sælger. 

1.4 Du er ikke ansat af eller agent for Juicebox+

Hvis du som Sælger vælger at bruge Juicebox platformen, så er du en bruger af vores ydelser. Du er således ikke ansat af eller agent for Juicebox og du repræsenterer og agerer ikke på vegne af Juicebox medmindre andet er aftalt. Du handler på vegne af dig selv og til fordel for dig selv. Juicebox har succes hvis brugerne får succes ved at bruge platformen og indgå aftaler og kontrakter via platformen. Det samme gælder i forbindelse med din prissætning som Sælger. Den blander Juicebox sig ikke i.

1.5 Juicebox må promovere brugerproduceret indhold på andre hjemmesider, applikationer, i e-mails, og i online såvel som offline markedsføring af Juicebox+

For at promovere Juicebox platformen og øge eksponeringen af din profil og dine services, må Juicebox promovere brugerproduceret indhold på andre hjemmesider, applikationer, i e-mails, og i online såvel som offline markedsføring af Juicebox. Dette kan dog kun ske med dit skriftlige samtykke. Vi forbeholder os dog ret til at vise din offentlige profil, herunder profilbillede, priser, navn, services, kategori og beskrivelse/tagline, til at promovere Juicebox.

1.6 Juicebox platformen kan indeholde links til hjemmesider fra tredjeparter (i denne sektion kaldet “Eksterne Sider”)+

Disse links er alene tænkt som en hjælp til dig som bruger, og skal ikke ses som at Juicebox konkret støtter indholdet på disse eksterne sider, som er udviklet og designet af andre. Vi har således ikke ansvar for indholdet af disse sider, men vi vil fjerne links hvis vi oplever at indholdet udfordrer Juicebox værdier. Du bør altid tage dine forholdsregler når du downloader filer fra hjemmesider for at beskytte din computer fra vira og andre destruktive programmer. Hvis du beslutter at tilgå links til Eksterne Sider, så er det på eget ansvar. 

Vi repræsentere på ingen måde: (i) reklamer eller noget andet materiale fra tredjeparter som postes på Juicebox platformen eller på nogen af vores sociale medier; eller (ii) produkter eller tjenester som tilbydes af vores annoncører[JH1] . Enhver handel eller interaktion du har med annoncører, reklamer, eller tredjeparter, eller materialer fra tredjeparter imens du bruger Juicebox platformen er mellem dig og annoncøren eller tredjeparten, og du er enig i at Juicebox ikke er ansvarlig for eventuelle tab eller krav du måtte have mod sådanne parter.

1.7 Juicebox er ikke ansvarlig for afbrydelse eller anden forstyrrelse af internettet og telekommunikationsinfrastruktur som går ud over Juicebox’s kontrol og kan lede til forstyrrelse i tilgængeligheden af Juicebox platformen.+

Juicebox er ikke ansvarlig for afbrydelse eller anden forstyrrelse af internettet og telekommunikationsinfrastruktur som går ud over Juicebox’s kontrol og kan lede til forstyrrelse i tilgængeligheden af Juicebox platformen. Juicebox investerer i at platformen giver en god brugeroplevelse, men kan ikke garantere imod IT-relaterede forstyrrelser. Juicebox  kan ikke garantere at Bruger Indhold som lægges op er uden vira og kan ikke tage ansvar herfor eller for andet Indhold som har skadelige, fjendtlige og/eller ødelæggende funktioner af nogen art for Brugere og platformen generelt.

1.8 Vi er ikke ansvarlig for tilfælde/uheldige skader elle følgeskader eller andet+

I forbindelse med enhver garanti og kontrakt forbundet med Juicebox platformen, eller gældende dansk lovgivning, er vi ikke ansvarlig for tilfældige/uheldige skader eller følgeskader, tabt fortjeneste, eller skader som opstår som resultat af tabt data eller forretnings forstyrrelser som forstyrre brugen eller forhindre adgangen til at bruge Juicebox platformen eller Kollektivt Indhold, selvom vi er blevet informeret om muligheden for at sådanne skader kunne forekomme.

2. Berettigelse, Brug af Juicebox platformen og Brugerkontrol

2.1 Du skal være mindst 18 år gammel for at bruge Juicebox+

For at få adgang til samt at bruge Juicebox platformen eller for at registrerer en Juicebox bruger skal du være mindst 18 år gammel og være i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter.

2.2 Juicebox kan begrænse adgangen til og brugen af Juicebox platformen+

Juicebox kan gøre adgangen til og brugen af Juicebox platformen, eller dele heraf, begrænset af visse betingelser eller krav. Disse krav eller betingelser kan fx omfatte at man skal gennemføre en verificeringsprocess, opfylde specifikke kvalitets- eller kvalificeringskriterier, opfylde visse krav til vurderinger og anmeldelser, eller en Brugers booking- og aflysningshistorik.

2.3 Det kan være vanskeligt at foretage præcis brugerverifikation på internettet og vi kan ikke påtage os ansvar for at brugeridentiteter altid er retvisende+

Juicebox har retten til, men har ikke forpligtelse til, at (i) bede en bruger om at fremvise en form for identifikation eller anden information eller foretage yderligere kontroller for at verificerer identiteten af en bruger eller brugerens baggrund, at (ii) screene Brugere gennem tredjeparts databaser eller andre kilder og anmode om rapporter fra tjenesteudbydere, og (iii) hvor vi har tilstrækkelig information til at identificerer en bruger, få rapporter fra offentlige registre over lovovertrædelser eller seksuelle lovovertrædelseregistreringer eller en tilsvarende version af baggrundskontrol. Det kan være vanskeligt at foretage præcis brugerverifikation på internettet og vi kan ikke påtage os ansvar for at brugeridentiteter altid er retvisende. Hvis der er begrundet usikkerhed om en brugeridentitet, som ikke kan afklares relativt hurtigt, vil brugeren miste sin adgang til platformen.

2.4 Adgangen til og brugen af visse dele eller funktioner af Juicebox platformen kan være underlagt visse krav+

Adgangen til og brugen af visse dele eller funktioner af Juicebox platformen kan være underlagt visse krav, standarder eller retningslinjer, eller kan kræve at du accepterer yderligere specifikke servicevilkår, som kan afvige fra de generelle servicevilkår. I det sidstnævnte tilfælde vil de specifikke servicevilkår have forrang med hensyn til din adgang til eller brugen af dette specifikke område eller funktion. 

3. Ændringer af Vilkår og Betingelser

3.1 Hvis vi ændrer generelle eller specifikke vilkår giver vi besked via e-mail inden 30 dage+

Juicebox forbeholder sig retten til at ændre i generelle eller specifikke vilkår når som helst. Hvis vi foretager ændringer i disse vilkår, så vil vi offentliggøre de reviderede vilkår til Juicebox platformen, samt opdatere den “sidst opdaterede” dato i disse vilkår. Vi vil også give dig besked om disse ændringer via. e-mail minimum 30 dage før de træder i kraft. Hvis du er uenig i de reviderede vilkår, så kan du kontakte os herom eller i sidste ende opsige din aftale med Juicebox med øjeblikkelig virkning. Vi vil informere dig om din ret til at opsige din aftale i notifikations e-mailen. 

4. Brugeroprettelse

4.1 Du skal oprette en bruger for at få adgang til og benytte visse funktioner på Juicebox platformen+

Såsom at kontakte andre brugere eller at oprette en opgave. Hvis du registrerer en bruger på vegne af et selskab, en organisation eller anden enhed, så angiver du at du har hjemmel og autoritet til at forbinde denne enhed med platformen. 

4.2 Log ind med e-mail, password, eller Facebook og Google+

Du kan registrerer en Juicebox bruger ved at benytte en e-mail adresse og oprette et password, eller gennem din bruger hos visse tredje-parts sociale medier, såsom Facebook eller Google.

4.3 Du skal angive nøjagtige, opdaterede og komplette informationer i registreringsprocessen+

Du skal angive nøjagtige, opdaterede og komplette informationer i registreringsprocessen og holde din Juicebox bruger og profil side opdateret på ethvert givent tidspunkt.

4.4 Man må kun have 1 bruger+

Du må ikke registrerer mere end 1 bruger hos Juicebox med mindre Juicebox godkender dette. Du må ikke tildele eller på andre måder overfører din Juicebox bruger til andre. 

4.5 Du har ansvaret for aktiviteter gennemført via din Juicebox Bruger og for at vedligeholde fortrolighed og sikkerhed for din Juicebox brugers legitimationsoplysninger+

Du har ansvaret for aktiviteter gennemført via din Juicebox Bruger og for at vedligeholde fortrolighed og sikkerhed for din Juicebox brugers legitimationsoplysninger. Du bør sikre at dine legitimationsoplysninger er fortrolige. Du skal straks underrette Juicebox hvis du ved eller har grund til mistanke om, at dine legitimationsoplysninger er blevet væk, stjålet, misbrugt, eller på anden vis kompromitteret. Det samme gælder hvis du konstaterer eller har mistanke om uautoriseret brug af din Juicebox bruger.

5. Retningslinjer for Juicebox Fællesskabet

5.1Du er ansvarlig for overholdelse af alle love, regler, forskrifter og skatteforpligtelser, der kan gælde for din brug af Juicebox platformen+

Juicebox Fællesskabet, som i ethvert andet fællesskab, fungerer bedst når dets Brugere følger nogle fælles regler. Du er ansvarlig for overholdelse af alle love, regler, forskrifter og skatteforpligtelser, der kan gælde for din brug af Juicebox platformen. Derudover skal enhver transaktion/handel som er faciliteret gennem Juicebox platformen betales gennem Juicebox platformen. I forbindelse med din brug af Juicebox platformen vil du ikke selv, eller hjælpe/gøre det muligt for andre, at: 
 • uploade, poste, e-maile, overføre, eller på anden vis gøre Sælgerens ydelser mv. tilgængeligt for andre (også kaldet Sælger Indhold, dvs. indhold produceret af Sælgeren), og som: 
  • krænker enhver ophavsret, varemærke, reklamationsret, eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver person eller enhed;
  • er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, seksuelt eksplicit, invaderer andres privatliv, promoverer vold, eller indeholder hadefuld tale (f.eks. tale der angriber eller nedværdiger en gruppe baseret på hudfarve, etnisk herkomst, national oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, fysisk eller psykisk handicap, helbredstilstand, civilstatus, alder eller seksuel orientering, eller på anden vis engagere dig i voldelig, skadelig eller forstyrrende opførsel);
  • afslører privatfølsomme informationer om andre personer, såsom e-mail adresse, postadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, eller lignende information
 • tilgå eller bruge Juicebox platformen til at foretage nogen former for markedsundersøgelser for konkurrerende virksomheder eller andre konkurrerende formål;
 • forsøge at bruge Juicebox platformen eller nogen af de resurser som Juicebox platformen giver til at fortsætte transaktioner og handler uden for Juicebox platformen;
 • give falsk eller misledende information på din profil eller på Juicebox platformen generelt;
 • efterligne nogen person eller enhed eller fejlagtigt angive eller på nogen måde misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed;
 • forstyrre eller forsøge at afbryde den korrekte brug af Juicebox platformen, f.eks. ved at implementere vira, enheder, informationsindsamling, eller transmissionsmekanismer, software eller rutiner, eller forsøge at få adgang til nogen former for indhold, som f.eks. data, filer, eller kodeord relateret til Juicebox platformen gennem hacking, eller kode- og datamining eller på nogen anden måde;
 • dekompilere, kopiere, genskabe, eller på anden måde skille softwaren eller andre produkter eller processer som du har adgang til gennem Juicebox platformen ad;
 • dække, tilsløre, blokere, eller på nogen anden måde forstyrre reklamer og/eller sikkerhedsfunktioner på Juicebox platformen;
 • omgå, fjerne, ændre, deaktivere, nedbryde, eller modvirke nogen former for Indholdsbeskyttelse på Juicebox platformen;
 • bruge nogen robot, spider, scraper, eller andre automatiserede værktøjer som kan bruges til at få adgang til Juicebox platformen af nogen grund, uden vores klare underskrevne tilladelse;
 • foretage nogen handlinger der pålægger eller kan pålægge (efter Juicebox eget skøn) en urimelig eller usammenlignelig stor belastning på vores tekniske infrastruktur;
 • dele dine personlige kontaktinformationer på Juicebox platformen (andet end hvad vi specifikt anmoder om). Denne type personlige kontaktinformationer inkluderer, men begrænser sig ikke til, din e-mailadresse, telefonnummer, profiler til sociale medier, og andre hjemmesider eller måder som kan identificere dig udenfor Juicebox platformen;
 • bruge Juicebox platformen eller Kollektivt Indhold til ethvert kommercielt eller andet formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår eller på en måde der uretmæssigt antyder Juicebox’s godkendelse, partnerskab, eller på anden måde vildlede andre med hensyn til din tilknytning til Juicebox;
 • bruge Juicebox platformen i forbindelse med distribution af uopfordrede kommercielle meddelelser (“spam”);
 • booke en tjeneste fra en Sælger hvis du ikke selv skal benytte tjenesten, med mindre Juicebox udtrykkeligt tillader andet;
 • kontakte en anden bruger til ethvert andet formål end at stille et spørgsmål relateret til din egen booking, tjenester eller brugerens brug af Juicebox platformen, herunder, men ikke begrænset til, at rekrutterer eller på anden måde anmode en bruger om at benytte tredjeparts tjenester, applikationer, eller websteder uden vores forudgående skriftlige godkendelse;
 • skade Juicebox-brandet, herunder uautoriseret brug af Kollektivt Indhold, registrering og/eller brug af Juicebox eller afledte udtryk i domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre identifikatorer, eller registrering og/eller brug af domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre identifikatorer, der tæt imiterer eller ligner forvirrende Juicebox domæner, varemærker, taglines, reklamekampagner eller Kollektivt Indhold;
 • bruge automatiserede processer (såsom alle typer webcrawlers) til at få adgang til, indsamle data eller andet indhold fra eller på anden måde interagere med Juicebox platformen;
 • undgå, fjerne, deaktiverer, forringe, afkode, eller på anden måde forsøge at omgå enhver teknologisk foranstaltning implementeret af Juicebox eller af en tredjepart for at beskytte Juicebox Platformen;
 • forsøge at dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineer enhver software der bruges i forbindelse med Juicebox platformen;
 • foretage handlinger der kan skade eller negativt påvirke ydeevnen eller den egnede funktion af Juicebox platformen;
 • overtræde eller krænke andres rettigheder eller på anden måde skade nogen.
Vi lægger samtidig vægt på at man som bruger opføre sig professionelt og respektfuldt når man kommunikerer med andre Brugere. 

5.2 Du anerkender, at Juicebox har ret til at gennemgå, deaktivere adgang til eller redigere Bruger Indhold+

Det er for at (i) sikre og forbedre sikkerheden på Juicebox platformen (inklusive uden begrænsning til forebyggelse af svindel, risikovurdering, efterforskning og kundesupport); (ii) sikre Brugernes overholdelse af disse vilkår; (iii) overholde gældende lov eller kendelser/krav fra en domstol, retshåndhævelse eller andet administrativt agentur eller regerings enhed; (iv) reagere på Bruger Indhold som Juicebox mener er skadeligt eller anstødeligt; eller (v) som ellers angivet i disse vilkår. Brugere accepterer at samarbejde med og bistå Juicebox i god tro og give Juicebox sådanne relevante oplysninger og træffe de handlinger som Juicebox med rimelighed kan anmode om med hensyn til enhver undersøgelse foretaget af Juicebox eller en repræsentant for Juicebox vedrørende brug eller misbrug af Juicebox platformen.

6. Indhold

6.1 Med en Bruger på Juicebox platformen kan man...+

(i) oprette, uploade, poste, sende, modtage eller gemme indhold, såsom tekst, billeder, lyd, video, eller andre materialer og information på og gennem Juicebox platformen (“Bruger Indhold”); og (ii) få adgang til og se Bruger Indhold og alt indhold som Juicebox selv gør tilgængeligt på eller gennem Juicebox platformen, herunder proprietært Juicebox indhold og alt indhold der er licenseret eller godkendt til brug af eller gennem Juicebox fra en tredjepart (“Juicebox Indhold” og sammen med Bruger Indhold, “Kollektivt Indhold”). 

6.2 Du anerkender og accepterer at Juicebox platformen og Juicebox Indholdet, inklusive alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, er eksklusive ejendom af Juicebox eller tilknyttede tredjeparter. +

Juicebox platformen, Juicebox Indhold, og Bruger Indhold kan være helt eller delvist beskyttet af ophavsret, varemærke, og/eller andre danske love eller love fra andre lande. Du anerkender og accepterer at Juicebox platformen og Juicebox Indholdet, inklusive alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, er eksklusive ejendom af Juicebox eller tilknyttede tredjeparter. Bemærk at dette kun omhandler Juicebox’s eget indhold, og altså ikke Bruger Indhold. Du vil ikke fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre proprietærer meddelelser om ophavsret der er inkorporeret i eller akkompagneret af Juicebox platformen, Juicebox Indholdet eller Bruger Indholdet. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne, og andre kildeidentifikationer for Juicebox, tilhører Juicebox. Varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre proprietære betegnelser for tredjeparter der bruges på eller i forbindelse med Juicebox platformen, Juicebox Indhold, og/eller Kollektivt Indhold, bruges kun til identifikationsformål og er deres respektive ejeres ejendom.

6.3 Du har kun råderet over det indhold du er juridisk ejer af+

Du vil ikke bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker af, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, transmittere, sende eller på anden måde udnytte Juicebox platformen eller Kollektivt Indhold, undtagen i det omfang du er juridisk ejer af bestemt Bruger Indhold eller som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. 

6.4 Du skal overholde brugervilkårene for at få adgang til Kollektivt Indhold+

Adgangen til Kollektivt Indhold på Juicebox er betinget af din overholdelse af disse vilkår. 

6.5 Juicebox vil aldrig bruge dit indhold til promovering med mindre samtykke er givet+

Med mindre du giver specifikt samtykke, så gør Juicebox ikke krav på ejerskab til noget Bruger Indhold, og intet i disse vilkår anses for at begrænse de rettigheder du måtte have til at bruge eller udnytte dit Bruger Indhold. Juicebox vil heller aldrig bruge Bruger Indhold til promovering af Juicebox Platform på ethvert medie, med mindre samtykke til dette er givet. 

6.6 Du er eneansvarlig for alt Bruger Indhold som du gør tilgængelig på eller gennem Juicebox Platformen.+

Derfor erklærer du, at: (i) enten er du den eneste og eksklusive ejer af alt Bruger Indhold som du gør tilgængelig på eller gennem Juicebox platformen, eller du har alle rettigheder, licenser, samtykker og frigivelser, der er nødvendige for at gøre Bruger Indholdet tilgængeligt på Juicebox platformen; og (ii) hverken Bruger Indholdet eller din posting, uploading, offentliggørelse, indsendelse eller transmission af Bruger Indholdet eller Juicebox’s brug af Bruger Indholdet (eller nogen del heraf, hvis vi har samtykke til dette) som overvejet i henhold til disse vilkår, fejlagtigt eller intentionelt, vil overtræde en tredjeparts patent, ophavsret, varemærke, moralske rettigheder eller andre proprietære eller intellektuelle ejendomsrettigheder, eller rettigheder til offentliggørelse eller fortrolighed, eller resulterer i krænkelse af gældende lov eller regulering.

6.7 Juicebox kan fjerne eller deaktivere adgang til Bruger Indhold, der er i strid med gældende lovgivning+

Disse vilkår eller Juicebox’s på daværende tidspunkt gældende politikker eller standarder/værdier, eller på anden vis kan være skadende eller anstødeligt for Juicebox, deres medlemmer eller tredjeparter. Hvis Juicebox fjerner eller deaktiverer Bruger Indhold, underretter Juicebox brugeren og angiver grundene til en sådan foranstaltning, med mindre en sådan underretning vil (i) forhindre eller hindre afsløring eller forebyggelse af bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter, (ii) skade andre brugeres eller tredjeparters legitime interesser, eller (iii) overtræder gældende lovgivning. Du kan klage over en sådan beslutning ved at kontakte os. 

6.8 Juicebox respekterer lovgivningen om ophavsret og forventer at dets brugere gør det samme. +

Hvis du mener at noget af indholdet på Juicebox platformen krænker din ophavsret, bedes du give os besked i overensstemmelse med vores ophavsret-politik. 

7. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

7.1 Juicebox kan og vil aldrig tage rettigheden til det indhold du ejer og som lægges på platformen+

Som bruger på Juicebox bevarer du rettigheden til det indhold du ejer og som lægges på platformen. Du vil bevare alle rettigheder som er i det originale Indhold. Varemærker, servicemærker, og logoer fra Juicebox (Juicebox varemærker) brugt og vist på Juicebox platformen eller tilknyttede sociale medier er (uanset om de er registreret eller ej) varemærker og servicemærker tilhørende Juicebox. Andre virksomheder, produkter, og tjenestenavne på Juicebox platformen kan være varemærker eller tjenester ejet af andre (Tredjeparts Varemærker, som sammen med Juicebox varemærker udgør “Varemærker”).

7.2 Du er klar over at al indhold du lægger op på platformen er frit tilgængeligt for alle+

Du er helt klar over, anerkender og er enig i, at i det øjeblik du lægger Bruger Indhold op på Juicebox platformen, eller vores sociale medier, så er det tilgængeligt for andre, og at Bruger Indholdet ikke har nogen fortrolighed i forhold til andre. Det gælder også  enhver personidentificerende information som du gør tilgængelig.

7.3 Du er ansvarlig for det materiale du lægger på Juicebox platformen+

Du, og ikke Juicebox, er ansvarlig for alt Bruger Indhold og Køber Indhold, som du uploader, poster, e-mailer, eller på anden vis deler via Juicebox platformen eller vores sociale medier.

7.4 Du bevarer alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder over dit eget Bruger Indhold, men...+

Du giver derimod Juicebox retten til at bruge dit navn, dit billede, din kategori, din beskrivelse, dine produkter, dit banner, dine anmeldelser, dine genrer, dine priser samt din tagline, til at reklamere og promovere Juicebox platformen og vores produkter og tjenester.

7.5 Juicebox vil ikke bruge noget Bruger Indhold uden samtykke+

Dette gør sig også gældende, efter Brugeren opsiger sit abonnement på Juicebox platformen. 

7.6 Du må ikke tage ejerskab over noget som ikke er dit og lægge det op på Juicebox platformen+

Hvis du uploader Bruger Indhold til os, så vil enhver upload udgøre en repræsentation og garanti til Juicebox om at disse typer Bruger Indhold er din originale kreation eller at du ejer de nødvendige rettigheder til indholdet. Ellers skal det fremgå klart og tydeligt at det ikke tilhøre dig.

7.7 Juicebox respekterer de intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører andre og vi gør alt hvad vi kan for at efterkomme alle relevante love+

Vi gennemgår alle bekendtgørelser vi modtager på overtrædelse af andres ophavsret og fjerner alt Indhold som anses for at være lagt op eller distribueret på en måde som er imod gældende lov.
Ved tilfælde om mistanke om overtrædelse af lov om ophavsret, så kan du underrette os ved at skrive en email til support@juicebox.dk med titlen “Brud på Lov om Ophavsret”.

7.8 Underret os hvis du mener dit arbejde er blevet kopieret på Juicebox platformen+

Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret på Juicebox platformen på en ulovlig måde som overtræder ophavsrettigheder, så skal du underrette os og/eller relevante myndigheder. Underretningen kan omfatte (i) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde, og hvor den specifikke lokation på Juicebox platformen det omhandlede arbejde befinder sig; (ii) en beskrivelse af hvor originalen eller en autoriseret kopi af det ophavsretlige beskyttede arbejde; (iii) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; (iv) en erklæring fra dig hvor du tilkendegiver at du har en sund mistanke om at det omstridte brug ikke er autoriseret af den ophavsretsmæssige ejer, dets aktør, eller loven; (v) en erklæring fra dig, fremsat under straf for mened, om at det du fortæller er korrekt, og at du er den ophavsretlige ejer eller er autoriseret til at handle på vegne af den ophavsretlige ejer; og (vi) en elektronisk eller fysisk underskrift fra ejeren af det omtalte værk eller som er berettiget til at handle på vegne af den person som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af omtalte handel/projekt/produkt/tjeneste. 

8. Gebyrer og moms

8.1 Juicebox må opkræve gebyrer for brugen af Juicebox Platformen+

Juicebox må opkræve gebyrer hos Sælgere (“Kommission”) og/eller Købere (“Administrationsgebyr”) for brugen af Juicebox Platformen. 

8.2 Juicebox forbeholder sig retten til at ændre Service- og Betalingsgebyrer på ethvert givent tidspunkt og vil give medlemmer besked 30 dage før sådanne ændringer måtte træde kraft. +

Alle relevante gebyrer (moms inkluderet, hvis Sælgere forhandler på vegne af en momsregistreret virksomhed) vises pr. email til Køber før betaling, og vises til Sælger både når Køber har betalt for en opgave, samt når Sælger modtager sin betaling. Juicebox forbeholder sig retten til at ændre Service- og Betalingsgebyrer på ethvert givent tidspunkt og vil give medlemmer besked 30 dage før sådanne ændringer måtte træde kraft. Disse ændringer vil alene omfatte handler, som sker efter ændringerne er trådt i kraft.

8.3 Du er ansvarlig for at betale de gebyrer, som opkræves af Juicebox.+

Betalingsgebyret betales til betalingssystemet Stripe og Kommissionen betales til Juicebox. Kommissionen vil automatisk blive fratrukket i Stripe og overført til Juicebox’s Stripe konto, før betaling udstedes til Sælger. Administrationsgebyret er ikke refunderbart, med mindre Juicebox opkræver forkert gebyr.

8.4 Sælger informeres om det samlede beløb inklusiv gebyrer+

Køber vil ikke blive informeret om Juicebox's cut

9. Pro Brugere og Verificerede Brugere

9.1 Der er forskel på Pro og Verified+

Alle kan blive “Pro” Brugere. “Pro-brugere” betaler et månedligt gebyr, som vil blive trukket automatisk fra den tilknyttede konto. Juicebox forbeholder sig retten til altid at ændre gebyret og aktuelle Brugere oplyses om dette med minimum tredive (30) dages varsel. Som “Pro” Bruger har man flere muligheder end en Gratis Bruger. Du har blandt andet adgang til mere indhold, ligesom det signaleres overfor evt. købere at du tilhører et mere ”professionelt” segment.. Som Pro Bruger vil din status automatisk blive fornyet hver måned indtil du anmoder om ikke at være “Pro” mere, eller får din status opsagt af Juicebox. Du kan afmelde din Pro Bruger status ved at underrette os skriftligt, hvorefter opsigelsen vil træde i kraft den følgende måned.

10. Specifikke Vilkår for Sælgere

10.1 Du er ansvarlig for at fastsætte din pris. Prisen betales inden opgaven kan igangsættes+

Du er ansvarlig for at fastsætte en pris for din tjeneste evt. efter drøftelse med køber. Før et projekt kan igangsættes, skal køber betale projektets aftalte pris. Herefter vil pengene stå hos vores tilknyttede betalingsservice Stripe, indtil projektet er afsluttet.

10.2 Dine individuelle vilkår må ikke være i konflikt med Juicebox's vilkår+

Eventuelle vilkår inkluderet i din tjeneste, især i forbindelse med annullerede aftaler, må ikke være i konflikt med disse vilkår eller den relevante annulleringspolitik for din tjeneste. 

10.3 Det Indhold du lægger op på din profil skal være retvisende+

Billeder, lyd, videoer og tekst der bruges i beskrivelsen af dine produkter, ydelser og services, skal give et retvisende billede af de ydelser du ønsker at sælge. 

10.4 Placering og rangering i søgeresultater afhænger af flere forskellige faktorer+

Placeringen og rangeringen af Sælgere og tjenester i søgeresultaterne på Juicebox platformen kan variere og afhænger af en række faktorer, såsom præferencer, krav til Sælgere, pris, tilgængelighed, kundeservice og annulleringshistorik, og anmeldelser og vurderinger.

10.5 Aftaler man er blevet enig om i forhandlingsflowet er juridisk bindende+

Når du accepterer og har godkendt en anmodning og et samarbejde, indgår du en juridisk bindende aftale med Køberen og er forpligtet til at levere den service, som er beskrevet i jeres aftale, da aftalen blev indgået. Du accepterer også at betale den gældende Kommission, samt at du er ansvarlig for at betale eventuelle gældende skatter og moms.

10.6 Udbetalinger sker den sidste bankdag i måneden+

Udbetalinger i forbindelse med arbejde faciliteret gennem Juicebox platformen vil ske den sidste bankdag i måneden.

11. Specifikke Vilkår for Købere

11.1 Gældende vilkår for alle købsaftaler+

11.1.1 Som bruger på platformen, kan du anmode om et samarbejde med en Sælger, der er tilgængelig på Juicebox platformen. Administrationsgebyret 1,4% hvis køber betaler med et betalingskort udstedt i EU, og 2,9% hvis betalingskortet er udstedt uden for EU, af det samlede beløb, som samarbejdet koster, og vil blive præsenteret når du betaler for at igangsætte samarbejdet.

11.1.2 Når begge parter har accepteret igangsættelsen af et samarbejde og Køber har betalt til Stripe, dannes der en juridisk bindende aftale mellem Køber og Sælger. Denne aftale kan være underlagt eventuelle yderligere vilkår der gælder for Sælgeren, herunder især den gældende annulleringspolitik og eventuelle regler og begrænsninger specificeret i ydelsen. Stripe holder på hele betalingen inklusiv gebyrer på tidspunktet for bookingbekræftelsen og indtil samarbejdet er afsluttet.

12. Generelle Handelsbetingelser

12.1 Du må ikke handle med kunder du har fået gennem platformen, udenfor platformen+

Efter et projekt er startet/sat i gang på platformen, er det ikke tilladt at forhandle og udføre en transaktion/handel forbundet med projektet, uden for Juicebox platformen. Det vil underminere platformens mulighed for at skabe et miljø, som kan udvikle den danske musikproduktion. Du forpligter dig til ikke at indgå en aftale med eller kontakte nogen anden bruger, hverken Køber eller Sælgere, som du har fundet på platformen, imens du er en registreret bruger på platformen, uden om Juicebox platformen, med henblik på at lave et kommercielt samarbejde. Ved overtrædelse af disse vilkår, forbeholder Juicebox sig retten til at opsige din aftale med Juicebox og slette din bruger med øjeblikkelig virkning.

12.2 Hvis køber ikke betaler hvad der skyldes, kan vi slette brugeren +

Hvis en Køber ikke betaler det som skyldes i forhold til en gældende aftale med Sælger, så forbeholder Juicebox sig retten til at slette Købers Juicebox Bruger, til at stoppe behandlingen af kommende betalinger og enhver igangværende handler vil blive stoppet. Uden at begrænse retten til at tage andre retsmidler i brug, skal Køberen tilbagebetale Juicebox når anmodet herom, plus eventuelle gældende administrationsgebyrer, generelle gebyrer, eller bøder plus renter på mindst halvanden procent (1,5%) pr. måned eller maksimalt tilladte ved lov plus advokat gebyrer og andre opkrævnings omkostninger tilladt ved lov. Efter eget skøn kan Juicebox modregne forfaldne beløb i forhold til andre beløb modtaget fra eller tilbageholdt af modtageren, aflægge rapporter til kreditrapporteringsbureauer og retshåndhævende myndigheder og samarbejde med dem i enhver efterfølgende efterforskning eller retsforfølgning. Som Sælger anerkender du og er enig i at Juicebox er berettiget til at inddrive alle tilbageførsler som kan være pålagt Juicebox af en kreditkort bruger med midler som er blevet betalt til dig af Køberen gennem platformen. En tilbageførsel kan forekomme på to forskellige tidspunkter. Enten når en Købere afslår eller tilbagefører et gebyr på hans eller hendes kreditkort gennem kreditkortudstederen efter de ligger hos Stripe, dvs. før handlen er afsluttet, eller når de ligger på Juicebox’s erhvervskonto og på Sælgerens konto, dvs. efter handlet er godkendt og afsluttet. 

12. 2 Uberettiget tilbageførsel koster et administrations gebyr på 100 kr+

Hvis uberettiget tilbageførsel forekommer inden handlen er afsluttet, vil Sælgeren ikke modtage nogen penge, og vil heller ikke blive pålagt Juicebox’s Kommission før pengene er tilbage hos Stripe. Du er enig i at Juicebox må tilbagetrække betalinger som er genstand for tilbageførsel foretaget af kreditkort bruger og som skulle være gået til dig, havde Køberens betaling gået igennem, dvs, at du som Sælger kun modtager pengene, hvis Køberen betaler og ikke trækker pengene tilbage på noget givent tidspunkt. Hvis Stripe får pengene igen, vil Sælgeren modtage sin andel efter afsluttet forløb. Juicebox vurderer et gebyr på 100kr for at dække omkostningerne der ligger i at behandle tilbageførsler, hos Køberen og skal betales før yderligere brug af platformen. 

Hvis uberettiget tilbageførsel forekommer efter handlen er afsluttet, er det en sag mellem Juicebox og Købere, og Sælgeren vil dermed beholde sin andel uden påvirkning af sådant indestående.

12.3 Ved misbrug, forbeholder Juicebox sig retten til at smide dig af platformen+

Juicebox forbeholder sig retten til at opsige og suspendere alle rettigheder til at bruge Juicebox platformen for brugeren som Juicebox mener misbruger tilbageførselsprocessen. 

12.4 Juicebox kan holde på pengene, hvis du har udvist tvivlsom adfærd og der er mistanke om snyd+

Juicebox kan, efter eget skøn, fastholde (hos Stripe) alle de betalinger du modtager hvis Juicebox tror at der er en høj risiko forbundet med dig, dit log ind-navn, eller én eller flere af dine transaktioner, i forhold til disse vilkår (tvivlsom adfærd). Hvis Juicebox holder på én eller flere af dine betalinger (som du skal modtage), så vil vi give besked om vores handlinger og måden problemet kan blive løst. Hvis du er involveret i en uenighed, vil Juicebox måske holde på pengene i en midlertidig periode, for at dække potentielle tab. Hvis uenigheden løses til din fordel, så vil Juicebox løfte det midlertidige hold på pengene og du vil herefter modtage dem. Det er parterne i transaktionen som er ansvarlig for at afgøre om eventuelle skatter, herunder tjenester og varer eller moms, som skyldes til skattemyndigheder, og foretage sådanne betalinger rettidigt til relevante skattemyndigheder.

13. Handelsaftaler

13.1 Juicebox tager ikke part i nogen handler, overhovedet. +

Selvom du som Køber kan finde information om tjenesteydelser og Sælgere gennem vores platform, så er vi ikke en part i de handler/transaktioner, som en Sælger laver med en Køber. Vi har således ikke noget ansvar for det præcise indhold i en sådan aftale eller om den udføres til Købers tilfredsstillelse. Tilsvarende har vi heller ikke noget ejerskab over Sælgerens ydelser. Vi anbefaler i forbindelse med enhver handel mellem Sælger og Køber at nedskrive den konkrete aftale, og at man i situationer hvor der opstår tvivl, henvender sig til sin egen advokat.

13.2 Du er selv ansvarlig for at sikre, at dem du handler med er hvem de siger de er+

Yderligere: 
 • Vi forpligter os ikke til at bekræfte nogen brugers påståede identitet. Du er selv ansvarlig for at sikre, at identiteten af andre brugere som du kontakter og vil arbejde sammen med via Juicebox platformen er korrekt.
 • Vi vil typisk ikke verificere den information, som Brugere indsender til Juicebox platformen. Vi forbeholder os dog retten til at undersøge denne information, hvis der er behov for det. 
 • Du anerkender at du selv påtager dig den risiko der kan være ved at indgå aftaler/samarbejder med andre Brugere på platformen. Vi opmuntrer alle Brugere til selv at vurdere andre Sælgere og Købere med de værktøjer som er tilgængelige på Juicebox platformen, og ved at gennemgå profilsider og benytte feedback fra andre Brugere.
 • Vi har ikke noget ejerskab over Sælgeres tjenester og har heller ikke noget ansvar herfor, herunder ift. fx spørgsmål om forsikringer mv.

14. Modifikationer af Bookinger, Aflysninger og Refusioner

14.1 Man er selv ansvarlig for eventuelle ændringer i bookinger+

Sælgere og Købere er ansvarlige for eventuelle ændringer i en booking, som de har foretaget gennem Juicebox platformen eller ved at kontakte Juicebox (“bookingændringer”), og accepterer at betale eventuelle ekstra gebyrer forbundet med sådanne ændringer.

14.2 Som køber forpligter du dig til at købe tjenesten når du har betalt+

Som Køber forpligter du dig til at købe en tjeneste når betalingen  har fundet sted. Du kan dog anmode den pågældende Sælger om at annullere aftalen, og det er hermed op til Sælgeren at vurdere denne forespørgsel. Hvis annulleringen bliver godkendt modtager du en refusion af hele beløbet eksklusive administrationsgebyret.

14.3 Hvis sælger annullere en bekræftet booking, modtager køber fuld refusions eks. administrationsgebyr+

Hvis en Sælger annullerer en bekræftet booking, så modtager Køberen en fuld refusion for denne booking, eksklusiv administrationsgebyret. Juicebox kan muligvis offentliggøre en automatisk anmeldelse af samarbejdet mellem Sælgeren og køber, der angiver at den pågældende part har annulleret samarbejdet. Dette vil dog kun forekomme, hvis det vurderes at der er tale om en tendens og der vurderes at være en reel risiko for fremtidige annulleringer. 

14.4 Hvis du som sælger annullere en handel, så kan Juicebox kræve annulleringsgebyr+

Hvis Sælgeren annullerer en igangværende handel uden god grund, kan Juicebox kræve et annulleringsgebyr fra den pågældende Sælgers efterfølgende handel. Annulleringsgebyret kan udgøre 5% af det samlede beløb for den annullerede handel eksklusive administrationsgebyret. Dette annulleringsgebyr vil blive fordelt ligeligt mellem Juicebox og den involverede Køber.

14.5 Sælger kan under visse omstændigheder annullere en handel+

Sælgere kan annullere en handel hvis vejret udgør en risiko for udførelsen af den pågældende handel, uden at betale annulleringsgebyr. Dette kan være i forbindelse med en musikvideo, udendørskoncert- eller arrangementer eller lignende. Sælgere kan også annullere en handel hvis andre forhold forhindrer Sælgeren i at udføre den pågældende tjeneste under sikre vilkår. 

14.6 Juicebox kan under visse omstændigheder annullere igangværende/bekræftede bookinger+

Under visse, helt særlige omstændigheder, kan Juicebox beslutte at annullere en igangværende eller bekræftet booking og igangsætte tilsvarende refusioner og udbetalinger. Dette kan fx være relevant, hvis aflysning vurderes at være nødvendig for at undgå væsentlig skade for Juicebox, andre medlemmer eller tredjeparter eller for at efterleve krav fra domstole eller offentlige myndigheder el.. Juicebox vil naturligvis altid give en skriftlig forklaring til de involverede parter.

15. Bedømmelser og Anmeldelser

15.1 Hos Juicebox kan man anmelde og bedømme samarbejder+

Umiddelbart efter et afsluttet samarbejde, kan Sælgeren og Køberen lave en offentlig anmeldelse og angive en vurdering (fra 1 til 5) af hinanden og af samarbejdet som helhed. Anmeldelser og vurderinger afspejler de enkelte brugeres holdninger. Anmeldelser og vurderinger er ikke verificeret af Juicebox for nøjagtighed og kan være forkerte eller vildledende, og de repræsenterer ikke Juicebox’s holdning eller mening.

15.2 Anmeldelser og bedømmelser skal vøre nøjagtige+

Anmeldelser og bedømmelser fra Købere og Sælgere skal være nøjagtige og må ikke indeholde noget stødende eller ærekrænkende sprog. Anmeldelser og vurderinger er underlagt afsnit 5 og skal overholde Juicebox’s Indholdspolitik. 

15.3 Forbudt at manipulere med anmeldelser og bedømmelser+

Det er forbudt for brugere at manipulere systemet med anmeldelser og bedømmelser på nogen måde. Fx er det ikke tilladt at instruere en tredjepart i at skrive en positiv eller negativ anmeldelse om en anden bruger. 

15.4 Anmeldelser og Vurderinger kan også blive vist andre steder på platformen+

Anmeldelser og vurderinger er en del af en brugers offentlige profil og kan også vises andre steder på Juicebox platformen, som f.eks. i databasen, sammen med andre relevante oplysninger, såsom antal bookinger, antal aflysninger, gennemsnitlig svartid etc.

16. Stridigheder Mellem Brugere

16.1 Stridigheder+

Hvis der opstår en tvist om en indgået handel/aftale, kan man vælge at løse tvisten gennem bindende voldgifter der er styret af Voldgiftsinstituttet. En afgørelse efter voldgift er altid endelig og bindende. Alle voldgiftsregler kan findes på Voldgiftsinstituttets hjemmeside https://voldgiftsinstituttet.dk.

17. Skatter

17.1 Sælgerne er selv ansvarlige for at betale deres moms og de skatter de er underlagt.+

Se punkt 12.4 for yderligere information.

18. Vilkår for Opsigelse, Suspension og Andre Foranstaltninger

18.1 Denne aftale træder i kraft indtil du eller Juicebox opsiger Aftalen som beskrevet i disse Vilkår. +

Du medgiver altså hermed, at du er indforstået og accepterer vores vilkår, som de fremgår her på siden

18.2 Du må opsige denne Aftale på ethvert tidspunkt ved at sende os en mail på adressen: support@juicebox.dk.+

 Hvis du opsiger din Juicebox Bruger som Sælger, vil alle igangværende samarbejder automatisk blive afbrudt og opsagt og dine Køber vil få de penge, som er indbetalt til Juicebox for det pågældende samarbejde, refunderet. Hvis du opsiger din Juicebox Bruger som Købe, vil alle igangværende samarbejder blive anset som afsluttet, og både Sælgeren og Juicebox vil modtage de berettigede andele. Administrationsgebyret er ikke refunderbart. 

18.3 Juicebox kan afslutte og opsige denne Aftale med tredive (30) dages varsel+

Uden at begrænse vores rettigheder specificeret nedenunder, så kan Juicebox afslutte denne Aftale på ethvert tidspunkt, med tredive (30) dages varsel via den e-mail adresse som er registreret til din bruger. 

18.4 Juiecbox kan opsige denne Aftale med det samme, uden varsel, har du overtrådt væsentlige forpligtelser ifht. vilkårene+

18.4 Juicebox kan straks, uden varsel, opsige denne Aftale og/eller stoppe/forhindre al adgang til Juicebox platformen hvis (i) du har væsentligt overtrådt de forpligtelser du har under disse brugervilkår, (ii) har overtrådt gældende love, regulativer eller tredjepartsrettigheder, eller (iii) hvis en sådan handling er nødvendig for at beskytte Juicebox personalets personlige sikkerhed, eller Juicebox’s ejendom, vores Brugere, eller tredjeparter (f.eks. bedragerisk adfærd fra en Bruger).

18.5 Juicebox kan tage en række forholdsregler i brug for at efterkomme gældende love. Tryk for at læse hvilke.+

Yderligere, kan Juicebox tage en række forholdsregler i brug for (i) at efterkomme gældende love, retshåndhæve en ordre eller efterspørgsel fra en domstol, eller andre administrative institutioner, (ii) hvis du har overtrådt disse brugervilkår, gældende love, regulativer, eller tredjepartsrettigheder, eller at du har (iii) givet ukorrekte bedrageriske, udateret eller ufærdig information under registrering af din Juicebox Bruger, under handelen eller derefter, (iv) hvis du og/eller de tjenester som du udbyder ikke lever op til de gældende kvalitets- og kvalifikationskriterier, (v) at du gentagne gange har modtaget dårlige vurderinger og anmeldelser eller Juicebox på anden vis bliver gjort opmærksom på eller har modtaget klager over din ydeevne eller adfærd, eller at du (vi) gentagne gange har opsagt ufærdige samarbejder, eller været dårlig til at svare og overholde deadlines uden valid årsag, eller (vii) at beskytte vores personales sikkerhed eller Juicebox’s ejendom. De forholdsregler, som juicebox kan tage i brug er fx:
 • Nægte at vise tjenester, vurderinger, anmeldelser eller anden Bruger Indhold;
 • Afbryde ethvert samarbejde;
 • Begrænse din adgang til eller brug af Juicebox platformen;
 • Fjerne enhver status (pro eller verified) associeret med din Juicebox Bruger, midlertidigt eller permanent;
 • Suspendere din Juicebox Bruger og forhindre adgang til Juicebox platformen enten midlertidigt eller permanent.

18.6 Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme problemer der måtte opstå, og er de ikke af alvorlig og/eller presserende karakter, vil vi foreslå løsninger til problemet.+

I tilfælde som ikke har alvorlig og/eller presserende karakter kan du forvente at modtage en advarsel om de forholdsregler Juicebox har tænkt sig at tage i brug og en mulighed for at løse problemet til vores tilfredsstillelse.

18.7 Hvis du bryder reglerne i en alvorlig grad, kan vi refundere penge til Køber for al igangværende arbejde+

Hvis vi tager en af de forholdsregler i brug, som er beskrevet ovenover kan vi refundere din(e) Købe(r) for alt bekræftet arbejde som er blevet opsagt, uanset allerede eksisterende afbestillingspolitikker. Du vil i dette tilfælde ikke være berettiget til nogen former for kompensation for samarbejder som er blevet aflyst.

19. Ansvar

19.1 Juicebox er ansvarlig efter dansk lov og forpligter sig med denne aftale til at sikre gode og gennemsigtige vilkår for alle brugere.+

Det er afgørende for os, at du kan stole på Juicebox og kan have tillid til de aftaler og kontrakter som indgås via platformen. Omvendt er Juicebox ikke ansvarlig for det specifikke indhold i de aftaler og kontrakter som indgås mellem købere og Sælgere, udover hvad der følger af nærværende vilkår, og medmindre andet er aftalt.

20. Feedback og Kommunikation med Juicebox

20.1 Vi tager imod feedback med kyshånd! Skriv endelig til support@juicebox.dk, skulle der være det mindste+

Vi tager gerne imod og opfordrer dig til at give feedback, kommentere og komme med forslag til hvordan vi kan forbedre Juicebox platformen. Du kan indsende feedback ved at e-maile os på adressen support@juicebox.dk, eller på anden måde. Hvis du ønsker at være anonym, vil Juicebox sikre dette. Denne form for feedback kan blive brugt af os til alle former for forretningsformål uden nogen modydelser, med mindre andet er aftalt. 

20.2 Når du kontakter os så vil vi opfordre dig til ikke at sende unødvendig fortrolig information. +

Vi vil aldrig bruge noget af dit indhold mod din vilje, men pas på dig selv. 

21. Gældende Lov og Jurisdiktion

21.1 Disse vilkår er underlagt og fortolket i forhold til dansk lov.+

Dansk lov har altid foretrinsret

22. Generelle Bestemmelser

22.1 Disse vilkår har foretrinsret+

De generelle bestemmelser og vilkår udgør en aftale mellem Juicebox og dig, og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser eller aftaler mellem Juicebox og dig ift. adgang til og brug af Juicebox platformen. 

22.2 Du er ikke ansat i Juicebox, men bruger af vores services. +

Der eksisterer ikke i et joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og Juicebox som et resultat af denne aftale eller din brug af Juicebox platformen. 

22.3 Disse vilkår er en aftale mellem Juicebox og brugerne af Juicebox. +

Disse vilkår har ikke til hensigt at give nogen rettigheder eller retsmidler til andre end de involverede parter.

22.4 Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig, har det ikke nogen indflydelse på andre bestemmelser+

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser. 

22.5 Disse bestemmer gør sig som udgangspunkt altid gældende +

Bestemmelserne i disse vilkår gælder, medmindre vi skriftligt anerkender og accepterer andet. 

22.6 Juicebox kan ændre i bestemmelserne med 30 dages varsel, ligesom du selv kan opsige aftalen med 30 dages varsel, jf. pkt. 3.+

Du må ikke overdrage, overføre eller delegere denne aftale og dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden Juicebox’s forudgående skriftlige samtykke. 

22.7 Juicebox kommunikerer elektronisk via email+

Medmindre andet er angivet, vil enhver meddelelse eller anden kommunikation til Brugere ske elektronisk og sendt af Juicebox via email.

22.8 Har du nogen spørgsmål til disse vilkår?+

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår bedes du kontakte os via. emailen  support@juicebox.dk, eller via vores chatsystem.